Bermuda Çim

Topa vuruş noktalarında, çim yollarda, engebeli alanlarda, spor sahaları, kamu ve özel çim alanlarda etkilidir. Düşük maliyeti ve dayanıklı özellikleri ile sulama masrafı bakımından da bermuda çim çok tasarrufludur.

  • Geniş ölçüde çim olarak kullanılan sıcak iklimlerin (büyüme için optimum toprak sıcaklığı 27-35 C) çeşitidir.
  • Sıcak ve kurak tropik ve ve subtropik iklimlere adapte olmuş çok yıllık bitki davranışına sahiptir.
  • Kış dormasisinde renk kaybıyla ve daha sonra toprak sıcaklığı 10C'nin altına düştüğü zaman yaprakları tekrar renk kazanması ile karaktenize olmuştur. Ekim toprak sıcaklığı 18C'den fazla olduğunda ve yükselen fazla yapılmalıdır.
  • Yüksek sıcaklıklara, kuraklığa ve tuzluluğa karşı çok yüksek bir toleransa sahiptir.
  • Basılma ve koparılmaya karşı son derece dayanıklıdır.
  • Her tip toprağa adapte olabilmesine rağmen pH'sı 5, 5-7, 5 arasında değişen topraklar tercih eder.
  • Büyümenin rizom ve stolonların yayılması şeklinde olmasından dolayı formu kolaylıkla görülebilir. Diğer bütün çimler içerisinde son derece baskıcı ve yaylımcıdır.
  • Kesim yüksekliği çeşitlere ve kullanıma göre 10-25 mm arasında önerilir.
  • Sık sık delinmeye ve toprağın sürülmesine ihtiyaç duyar.
  • Tek bir çeşit olarak kullanılabilir veya karışımda yayılıcı ve denge bozucu karakterine alışkın olan diğer çeşitlerle kombinasyonu kullanılabilir.
Bodrum Bermuda Çim

Bermuda Çim'in Botanik Özellikleri

Damarlaşma katlanmış ve belli belirsiz tüylüdür. Dilcik 1-3 mm uzunluğunda saçak şeklindeki tüylerden oluşmuştur. Boyun bütün halde olup, ince yapılıdır. Kulakçıkları yoktur. Bayrak yaprak 1-3 mm belirsiz tüylüdür. Gövde basıktır, stolonların ve ince tabakalı rizomların bulunduğu dip tarafı dik biçimde çıkar. Çiçek durumu dört beş başakçık dalı şeklindedir.